Websites voor mensen met een dwarslaesie

 

OVERHEDEN

VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)    www.vaph.be

FOD Sociale Zekerheid/ Handiweb                                                 www.handicap.fgov.be

 

VERENIGINGEN

Nationaal

www.vlaamspatientenplatform.be (interessante brochures)

PAB/Budgethoudersverenigingen:

Absoluut vzw                                                                                    www.absoluutvzw.be

Onafhankelijk Leven                                                                        www.onafhankelijkleven.be

 

Nederland

            Dwarsleasie Organisatie Nederland                                     www.dwarsleasie.nl

            Dwarsleet, voor personen met een dwarsleasie                  www.dwarsleet.nl

 

Internationaal

Disabled Peoples International                                             www.dpi.org

            www.escif.org

(Europese federatie van verenigingen voor mensen met een dwarslaesie – 25 landen zijn lid). Kijk eens op de websites van de verschillende landen (iedereen heeft info omtrent toegankelijk logies)

            www.sportaid.com (rolstoelen)

            www.spinalcord.org (Amerikaanse organisatie)

 

REIZEN

www.toegankelijkreizen.be (geven o.a. jaarlijks de brochure uit « All in » met toegankelijke vakantieverblijven in Vlaanderen en Brussel – gratis te verkrijgen)

Toegankelijk op reis                                                            www.toegankelijkopreis.be

Infopunt Toegankelijk Reizen                                                           www.accessinfo.be

Access 4 Wheelies                                                                           www.access4wheelies.be

Accessible Accommodation                                     www.accessibleaccommodation.com

ENAT (European network for accessible tourism)                          www.accessibletourism.org

Aangepaste vakantiewoningen                                                        www.gehandicapten.com

www.barcelona-enabled.com waar je terecht kunt voor (aangepast) logies, (medische) assistentie en zelfs huur van orthopedisch materiaal.

Rolstoelvakantie (aangepaste accommodaties)                              www.rolstoelvakantie.com

Reizen met een rolstoel                              reizenmeteenrolstoel.wordpress.com/

 

SPORT/VRIJE TIJD

Parantee                                                                                           www.parantee.be

CAS vzw (Centrum aangepast sporten)                                          www.casvzw.be

Anvasport vzw (sport voor personen met handicap)                       www.anvasport.com

Wheels in Leisure (sport- en vrijetijdsactiviteiten)                            www.wheelsinleisure.be

 

WERKEN

DM@work : Disability management                         www.disability-management.be

http://vdab.be/arbeidshandicap/

Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid                   www.handicapenarbeid.be

Zelfstandig werken met een handicap                      www.hazovzw.be

Wheelit (bevorderen tewerkstelling personen met handicap)                      www.wheelit.be

 

TOEGANKELIJKHEID – AANPASSINGEN – TECHNOLOGIE

Toegankelijk bouwen                                                            www.toegankelijk.be

Toegankelijkheidsbureau vzw                                              www.toegankelijkheidsbureau.be

Toegankelijkheid openbare gebouwen                                 www.toegankelijkgebouw.be

Toegankelijk Vlaanderen                                                       www.toevla.be

Informatie rond toegankelijke evenementen                                    www.intro-events.be

www.eurosleutel.nl

Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Spanje hebben een systeem van rolstoeltoegankelijke toiletten, verspreid over het hele land, die allemaal met dezelfde sleutel kunnen worden geopend.

Meer info: •Duitsland: www.cbf-da.de •Groot-Brittannië: www.radar.org.uk (zij hebben het systeem uitgevonden en verspreid).

Je koopt de sleutel en eventueel het boek waarin alle locaties zijn aangegeven.

EuroSleutel is de Benelux-partner. Belgische geďnteresseerden kunnen de sleutel bestellen via www.eurosleutel.be (je wordt sowieso direct doorgeschakeld naar www.eurosleutel.nl). Meer info kan je krijgen via info@eurosleutel.nl of +31 6 533 28 302. Wim Hermans is de verantwoordelijke.

Een kopie van jouw voorbehouden parkeerkaart volstaat normaliter.